Uslugi

Usługi dla firm jednoosobowych:
W zakresie usług finansowych oferujemy:

  • Okresowe prowadzanie administracji finansowej
  • Okresowy wgląd w obroty podatkowe
  • Obliczanie rocznych dochodów i dbanie o zwrot podatku dochodowego

Usługi dla osób nie prowadzacych działalności:
W zakresie usług finansowych oferujemy:

  • Zadbania o zwrot podatku dochodowego
  • Dodatku mieszkaniowego i – ubezpieczeniowego
  • Dodatku rodzinnego, dodatku do opieki w przedszkolu;
  • Złożenia wniosku o zwrot kwoty podatkowej
  • Wniosku o rozłożenie na raty dłużnej kwoty w urzedzie skarbowym
  • Składaniu skarg do urzędu skarbowego

Klienci
Naszymi klientami są głównie firmy jednoosobowe, prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki, nie zatrudniające pracowników oraz osoby fizyczne nie prowadzące działaności gospodarczej.

Kliknij tu dla wiecej informacji lub zadzwon do nas Tel. 06 – 17 825 310.